Zostań naszym sponsorem

Od sponsora oczekujemy:
- Dofinansowania treningów dla pilotów i personelu zabezpieczenia lotu w kwocie 200 tyś. zł
- Sfinansowania kampanii informacyjnej i wypromowania wydarzenia w mediach.
UWAGA! Wkład własny zawodników w przedsięwzięcie wyniesie łącznie 500 tyś. zł

vBLgdqPJ

Oferta sponsorska do pobrania